Haxhi i pranuar nuk ka shperblim tjetër për të veç xhenetit

Haxhi i pranuar nuk ka shperblim tjetër për të veç xhenetit

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Umra nga umra janë fshirje për mëkatet që bëhen midis tyre, ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shperblim tjetër për të veç xhenetit.” Buhariu (1773) dhe Muslimi (1349) Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Kjo është vlera e […]