Haxhi për në shtëpinë e lashtë të Allahut Qaben e Ibrahimit -alejhi selam-.

Haxhi për në shtëpinë e lashtë të Allahut Qaben e Ibrahimit -alejhi selam-.

Haxhi për në shtëpinë e lashtë të Allahut Qaben e Ibrahimit -alejhi selam-. Pak ditë na ndajnë nga sezoni i madh i haxhit për në shtëpinë e Allahut një ndër shenjat më të mëdha të njësimit të adhurimit Allahut në tokë sipas mësime të profetëve të tij. Për tu njohur më gjerësisht me historinë e […]