Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-.Historia e shtatë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-.Historia e shtatë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e shtatë. AbdullahbinMesudi-radiallahuanhu- tregon se profeti alejhi selam ka thënë: “Beni Israilët kur u larguan nga koha e profetëve dhe u ngurtësuan zemrat e tyre, shpikën një libër nga ana e tyre, sipas dëshirave dhe fjalëve të gjuhëve të tyre sepse e vërteta e ardhur […]