Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e tetë. Xhabiri -radiallahuanhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Tregoni nga ngjarjet e Beni Israilëve sepse ata kanë pasur gjëra të çuditshme! Pastaj ai na tregoi dhe na tha: Njëherë doli një grup prej tyre dhe kaluan pranë një prej varrezave të tyre […]

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e pestë. Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahuanhu- se profeti -alejhi selam- pasi fali namazin e sabahut u kthye nga njerëzit dhe tha: “Kur një burrë po ngiste një lopë hipur mbi të, ai i gjuajti asaj dhe ajo u kthye dhe i tha: Nuk jemi […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-.

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-. Historia e dytë. Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se profeti -alejhi selam- na ka treguar: “Një burrë nga beni israilët i kërkoi borxh një burri tjetër po nga beni israilët, një mijë dinar. Burri (që do ti jepte borxhin) i thotë: Më sill dëshmitarë! Ai […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-.

Historia e parë. EbuHurejra -radiallahuanhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Një herë një burrë ishte në shkretëtirë dhe dëgjon një zë nga një re e qiellit: Ujit kopshtin e filanit! Reja lëvizi dhe e lëshoi ujin e saj në një tokë gurishte të zezë. Aty ishte një vijë uji e cila e kishte […]