Ibn Tejmije dhe qëndrimi i tij ndaj disa rrymave fetare islame.

Ibn Tejmije dhe qëndrimi i tij ndaj disa rrymave fetare islame.

Sheikhu islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- dhe qëndrimi i tij ndaj disa rrymave fetare islame. -Pjesa e parë- Pse sheikh-ul-islam Ibn Tejmije? Kushdo që njeh sadopak biografinë e sheikhut të islamit Ibn Tejmijes, nivelin e njohurive të tij, shkrimet e tij, përpjekjet e tij për përhapjen e dijes dhe lavdërimet që i kanë bërë […]