Ibnul Kajjim

Ibnul Kajim – meditime

Ibnul Kajjim, meditime … “Allahu i Madhëruar e ka lidhur suksesin (shpëtimin) e atyre që falin namaz me frikë-respektin tek Ai (sh.p. “Kanë shpëtuar besimtarët. Ata të cilët namazin e tyre e falin me frikë-respekt.” Muminun: 1-2)” (Çfarë do të mendoje nëse dikush do të sillte si dhuratë një kafshë të ngordhur?!! Do ta konsideroje […]