Ilaçi profetik për nervin shiatik

Ilaçi profetik për nervin shiatik

“A ka ilaç profetik për nervin shiatik? Përgjigje: Po ka ilaç profetik. Saktësohet te “Suneni i Ebu Daudit”, të marrësh bishtin e një deleje arabe (i cili është me shumë dhjam). Dmth duhet të gjesh një dele arabe. Dhe dele arabe është për qëllim ajo që ushqehet me të gjitha llojet e pemëve (bimëve) – […]