Islami është feja jonë dhe ajo ka shumë të drejta te ne

Islami është feja jonë dhe ajo ka shumë të drejta te ne

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e shëroftë!): Robër të Allahut! Islami është feja jonë dhe ajo ka shumë të drejta te ne. Prej tyre: E para: Ta kuptojmë atë me një kuptim të saktë. Robër të Allahut! Nga duhet ta marrim fenë tonë? Përgjigjja: Nga Libri i Zotit tonë dhe Suneti i […]