Itikafi – Qëndrimi në xhami

Itikafi – Qëndrimi në xhami

Itikafi – Qëndrimi në xhami Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) Ligjshmëria e tij: 1. Itikafi është Sunet në Ramazan ashtu dhe në ditet ë tjera të vitit. Origjina për këtë (adhurim) është fjala e Allahut të Madhëruar: “Mos iu afroni atyre (bashkëshorteve) gjatë kohës kur mbylleni për adhurim në xhami!” El Bekare, 187. Po ashtu […]