Jepi selam prej meje Isait – alejhisselam.

Jepi selam prej meje Isait – alejhisselam.

Jepi selam prej meje Isait – alejhisselam. Muslimani duhet të ketë besim të patundur tek fjalët e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – edhe nëse mendja nuk ia rrok dhe e tejkalojnë imagjinatën e tij. Dhe kjo është pjesë e pandashme e dëshmisë se ai është i Dërguar prej Allahut […]