Kategoritë e njerëzve që shkojnë tek fallxhorët

Kategoritë e njerëzve që shkojnë tek fallxhorët

Kategoritë e njerëzve që shkojnë tek fallxhorët Shejkh Muhamed bin Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Ai i cili shkon tek fallxhori apo magjistari kategorizohet në tre grupe: Grupi i parë: Kush shkon tek fallxhori apo magjistari që ta pyesë ,duke mos i besuar atij, kjo është haram , dhe dënimi i tij është që […]