Katër porosi nga fjalët më të bukura!

Katër porosi nga fjalët më të bukura!

Katër porosi nga fjalët më të bukura! Thotë Ebu Xherij el Huxhejmi: Shkova tek i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – dhe i thashë: O i Dërguari i Allahut ne jemi njerëz të shkretëtirës, prandaj na mëso diçka me të cilën Allahu i Lartmadhëruar do të na bëjë […]