Këshilla dhe dobi të përftuara nga surja “El-Kehf” pj. 2

Këshilla dhe dobi të përftuara nga surja “El-Kehf” – pjesa e dytë

Këshilla dhe dobi të përftuara nga surja “El-Kehf”. Allahu i Madhëruar thotë: “Derisa kur arriti në mes dy malesh, gjeti rrëzë tyre një popull i cili pothuaj nuk kuptonte asnjë gjuhë. Ata thanë: “O Dhulkarnejn, vërtet Jexhuxhët dhe Mexhuxhët janë ngatërrestarë në Tokë. A të të japim një pagesë që të ndërtosh një pendë midis […]