Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare”

Këshilla dhe udhëzime të përfituara nga surja “El-Bekare” – pjesa e parë

Këshilla dhe udhëzime të përfituara nga surja “El-Bekare” – pjesa e parë. “Thuaju: Nëse banesa e botës tjetër tek Allahu është vetëm për ju dhe për askënd tjetër prej njerëzve, atëherë kërkojeni vdekjen nëse jeni të sinqertë.”[1] El-Bekare: 94. Sa herë që njeriut i shtohen mëkatet, aq më shumë i shtohet atij shkujdesja ndaj vdekjes […]