Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “Ez-Zukhruf”

Këshilla dhe udhëzime të përfituara nga surja “Ez-Zukhruf”

Këshilla dhe udhëzime të përfituara nga surja “Ez-Zukhruf”. Kij kujdes mos të punosh ndonjë vepër duke menduar se gjendesh në udhëzim, por në të vërtetë je në humbje. Kura e saj është dituria me argument të saktë. “Në të vërtetë, djajtë i shmangin jobesimtarët nga rruga e drejtë, ndonëse ata mendojnë se janë të udhëzuar […]