Këshilla dhe udhëzimi të përftuara nga surja “El-Bekare” pj.2

Këshilla dhe udhëzime të përfituara nga surja “El-Bekare” – pjesa e dytë

Këshilla dhe udhëzime të përfituara nga surja “El-Bekare” – pjesa e dytë. Allahu i Madhëruar thotë: “Shembulli i atyre që i shpenzojnë pasuritë në rrugë të Allahut është si një farë nga e cila dalin shtatë kallinj, në çdo kalli ka njëqind fara.  Allahu i shumëfishon kujt të dojë.[1] Allahu është Mirëbërës i madh, i […]