Këshilla nga Shami nga hatibi Ebu Islami (1)

Këshilla nga Shami nga hatibi Ebu Islami (1)

Këshilla nga Shami nga hatibi Ebu Islami (1) Rruga e shpëtimit Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e shëroftë!): “Shpëtimi, o robër të Allahut, është në teuhidin (njësimin dhe veçimin) e Allahut me adhurim, në veçimin e të Dërguarit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në pasim dhe në veçimin e sahabëve radijAllahu […]