Këshillë për të cilat kemi nevojë

Këshillë për të cilën kemi nevojë

Nxënësi i dijes duhet patjetër t’i përmbushë dy kritere: Ta jetësojë në praktikë diturinë e tij, si në çështjet e besimit ashtu edhe në ato të adhurimeve. Ta jetësojë në praktikë diturinë e tij, si në çështjet e moralit ashtu edhe në ato që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërnjerëzore. Shumë prej muslimanëve, janë të […]