Këta janë gratë e përsosura

Këto janë gratë e përsosura

Gratë e përsosura – Shembulli ynë Transmetohet në dy sahihat hadithi i Shu’beh me zinxhir deri tek Ebu Musa El-Esharij nga profeti sala Allahu alejhi ue selam: “Janë përsosur shumë nga burrat  dhe nuk janë përsosur nga gratë përveç Asijas gruas së Faraonit, Merjem ibnetu Imran, Hadixhe bint Huejlid dhe mirësia e Aishes mbi gratë […]