Koha dhe mënyra e tekbireve të Kurban Bajramit.

Koha dhe mënyra e tekbireve të Kurban Bajramit.

Koha dhe mënyra e tekbireve të Kurban Bajramit. Koha: “Saktësohet se Aliu – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – bënte tekbire pas namazit të sabahut të ditës së Arafatit deri në namazin e ikindisë (asr) në ditën e fundit të teshrikut*, dhe bënte tekbir edhe pas asrit” “El irua” hadithi: 653. Dhe kjo saktësohet […]