Koncepti i barazisë mes burrit dhe gruas në legjislacionin Islam

Koncepti i barazisë mes burrit dhe gruas në legjislacionin Islam

Koncepti i barazisë mes burrit dhe gruas në legjislacionin Islam Barazia mes burrit dhe gruas nuk është përmendur në Kuran dhe as në sunet, por urdhri në Kuran dhe synet ka ardhur për drejtësinë. Allahu i Madhëruar thotë: (Allahu urdhëron për drejtësi, mirësi dhe dhënie të afërmve). Ndërsa Profeti alejhi selam ka thënë: Frikësojuni Allahut […]