korrentit etj ndaj autoriteteve të një shteti joislam?

A lejohen hilet në kontratat e ujit, korrentit etj ndaj autoriteteve të një shteti joislam?

Dikush pyet: A lejohen hilet në kontratat e ujit, korrentit etj ndaj autoriteteve të një shteti joislam? Përgjigja: Në kontratat e nënshkruara me autoritetet e një shteti joislam nuk lejohen hilet dhe nuk ka asnjë dallim me kontratat e nënshkruara me autoritetet e një shteti islam sepse harami mbetet haram edhe me ata që nuk […]