Ku ndodhet varri i Ademit alejhi selam?

Ku ndodhet varri i Ademit alejhi selam?

Pyetje : Ku ndodhet varri i Ademit alejhi selam? Dijetari Abdul Aziz bin Baz ( Allahu e meshirofte ) ka thene : ” Nuk dihet vendodhja e asnje prej varreve te Profeteve pervec varrit te Profetit tone ( Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te ), ndersa ai i cili pretendon se ne “Uman” […]