Ku ta çoj pasurinë

Ku ta çoj pasurinë e fituar me haram?

Pyetje: Shejkhu ynë Allahu ju dhëntë bereqet! Një avokat ka punuar për llogari të disa bankave që punojnë me kamatë (fajde, interes bankar), pastaj u pendua dhe hoqi dorë nga ajo punë. Tani ai dëshiron të pastrohet prej pasurisë që ka fituar nga ajo punë. Dhe pyet: A i lejohet atij që të përgatisë me […]