Kur bëhet e kota e pranueshme për njerëzit?

Kur bëhet e kota e pranueshme për njerëzit?

Kur bëhet e kota e pranueshme për njerëzit? Sheikh-ul-slam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Nuk ecën e kota veçse nëse përzihet me të vërtetën” shih librin Mexhmu’ El-Fetaua 35 : 190. Kjo do të thotë se e kota nëse nuk përzihet me të vërtetën refuzohet dhe e vërteta nëse nuk përzihet me të kotën […]