Kur do te triumfojne muslimanet?

Kur do te triumfojne muslimanet?

Kur do te triumfojne muslimanet? Do te triumfojne atehere kur te zbatojne Librin e Allahut (Kuranin) dhe te ndjekin Sunnetin (Rrugen e Profetit paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!). Allahu i lartesuar thote: ” O ju që keni besuar! Nëse ju e ndihmoni Allahun (dmth ndiqni Kuranin dhe Sunnetin), Ai do t’ju ndihmojë […]