Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit?

Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit?

Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit? Koha e dhënies së sadakasë së Fitrit fillon me perëndimin e diellit të ditës së fundit të Ramazanit, e cila është nata e bajramit. Ndërsa caku i mbarimit është koha e namazit të Bajramit. Mirëpo nëse agjëruesi për arsye të ndryshme, e ka të vështirë dhënien e kësaj sadakaje, […]