Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit?

Kur jepet sadakaja e Fitrit?

Kur jepet sadakaja e Fitrit? Koha e dhënies së sadakasë së Fitrit fillon me perëndimin e diellit të ditës së fundit të Ramazanit, e cila është nata e Bajramit. Ndërsa caku i mbarimit është koha e namazit të Bajramit. Mirëpo, nëse agjëruesi për arsye të ndryshme e ka të vështirë dhënien e kësaj sadakaje në […]