“Kur hynë muaji i Ramazanit hapen dyert e qiellit

Kur hynë muaji i Ramazanit hapen dyert e qiellit

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Autori (Allahu Lartësuar e mëshiroftë!) në librin e tij “Mishkatul-Mesabih” thotë: “Kapitulli i agjërimit“. Agjërim do të thotë: “Adhurim që i përkushtohet Allahut të Madhëruar duke u vetëpërmbajtur nga gjërat që e prishin atë (ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime bashkëshortore etj.) duke filluar prej lindjes së agimit (të dytë) deri […]