“Kur hynë muaji i Ramazanit hapen dyert e qiellit

Kur hyn muaji i Ramazanit hapen dyert e qiellit

Shejh Ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Autori në librin e tij “Mishkatul-Mesabih” shkruan: “Kapitulli i agjërimit”. Agjërim do të thotë: “Adhurim që i përkushtohet Allahut të Madhëruar duke u vetpërmbajtur nga gjërat që e prishin atë (ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime bashkëshortore etj.), duke filluar prej lindjes së agimit (të dytë) deri në perëndimin […]