Kur të lutesh mos u nxito!

Kur të lutesh mos u nxito!

Thotë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Vazhdon të marrë përgjigje robi për lutjet e tij, për sa kohë që nuk lutet për diçka që është gjynah apo ndërprerje të lidhjeve farefisnore dhe për sa kohë që nuk nxitohet – i thanë: E çfarë është nxitimi? – tha: Thotë (njeriu) : […]