Kurani është argument për ty ose kundër teje

Kurani është argument për ty ose kundër teje

Kurani është argument për ty ose kundër teje Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Fjala e Profetit ﷺ “Kurani është argument për ty ose kundër teje”. Sa e rëndë është kjo fjali. Pra, Kuranin nëse e lexon ai është argument për ty (në favorin tënd) ose kundër teje. Nëse ti beson në njoftimet e tij […]