Kurimi i cytjeve (vesveseve) të shejtanit në besim

Kurimi i cytjeve (vesveseve) të shejtanit në besim

Kurimi i cytjeve (vesveseve) të shejtanit në besim Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: I vjen shejtani ndonjërit prej jush dhe i thotë: “Kush e krijoi këtë? Kush e krijoi këtë?” derisa i […]