Kush është gjykimi i namazit të gruas e cila i ka duart (thonjtë) e lyera me manikyr?

Kush është gjykimi i namazit të gruas e cila i ka duart (thonjtë) e lyera me manikyr?

Shejh i nderuar: Kush është gjykimi i namazit të gruas e cila i ka duart (thonjtë) e lyera me manikyr? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nëse nuk saktësohet abdesi i saj, atëherë nuk saktësohet as namazi i saj. Bazuar në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Allahu nuk e pranon namazin (e askujt) […]