Kush është më i dituri në hadith pas shejkh Albanit?

Kush është më i dituri në hadith pas shejkh Albanit?

Pyetje: Kush është njeriu më i dijshëm në tokë në diturinë e hadithit pas imam Albanit? Përgjigje: Nuk i përgjigjet dot kësaj pyetjeje veçse ai që është më i dijshmi prej njer njerëzve. Por ajo që mendoj – dhe nuk e them këtë duke hiperbolizuar. Dhe dikur thoshin: ‘Kush lavdëron mësuesin e tij është sikur […]