Kush është obligimi ynë karshi të Dërguarit tonë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem?

Kush është obligimi ynë karshi të Dërguarit tonë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem?

Pyetje: Kush është obligimi ynë karshi të Dërguarit tonë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem? A është e mjaftueshme vetëm shtimi i salavateve? Shejhu i nderuar Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Po, dërgimi salavateve për të Dërguarin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është prej të drejtave të tij tek ne. Bazuar në fjalën e Allahut të Madhëruar: “Vërtet, […]