Kush është velij (eulija)?

Kush është velij (eulija)?

Kush është velij (eulija)? Velij (eulija) është besimtari i devotshëm. Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë që elijatë e Allahut s’ka frikë për ta në Ditën e Gjykimit e as s’do të hidhërohen. Ata ishin në jetën e kësaj bote besimtare dhe të devotshëm (kishin frikë Allahun).” Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin […]