Kush janë mirësitë e ditës së ashures?

Kush janë mirësitë e ditës së ashures?

Kush janë mirësitë e ditës së ashures? Transmetohet nga IbënAbasiradija Allahu anhuma se ka thënë:  Nuk e kam parë profetin sala Allahu alejhiue selam të kërkonte për mirësitë e ndonjë dite më shumë se sa për këtë ditë, ditën e ashures dhe të këtij muaji d.m.th. muajin e ramazanit (e transmeton Buhariu) (jetehara – kërkonte […]