Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye

Kush vdes pa e kryer Haxhin

Kush vdes dhe nuk e ka kryer Haxhin pa patur ndonjë arsye. Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Kush vdes dhe nuk e ka kryer haxhin duke pasur mundësi për kryerjen e tij, është detyrë që të kryhet haxhi për të. Qoftë nëse e ka lënë amanet (në testament) një gjë të tillë […]