Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!): Kush vdes dhe nuk e ka kryer haxhin duke pasur mundësi për kryerjen e tij, është detyrë të kryet haxhi për të. Qoftë e ka lënë amanet (në testament) një gjë të tillë apo nuk e ka lënë. “Mexhmu […]