Kushtet qe agjerimi te jete i sakte e i pranuar:

Kushtet e agjërimit

Kushtet që agjërimi të jetë i saktë dhe i pranuar janë: 1- Islami. Nuk pranohet agjërimi prej jomuslimanit. 2- Logjika. Nuk pranohet agjërimi prej të sëmurit mendor. 3- Aftësia dalluese dhe perceptuese. Nuk pranohet agjërimi nga një fëmijë nën moshën 6-7 vjeçare që nuk kupton çfarë i thua dhe nuk di të kthejë përgjigje. 4- […]