Ky popull do dallohet me shkëlqimin e abdesit ditën e Kiametit

Ky popull do dallohet me shkëlqimin e abdesit ditën e Kiametit

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem të thotë: “Me të vërtetë populli (umeti) im do të vijë ditën e Kiametit me fytyrë dhe gjymtyrë që shkëlqejnë me rrezet e dritës prej gjurmëve të abdesit. Prandaj kush mundet prej jush ta shtojë […]