Ky popull do dallohet me shkëlqimin e abdesit ditën e Kiametit

Ky popull do dallohet me shkëlqimin e gjymtyrëve të abdesit në ditën e Kiametit

Transmetohet se Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: “Me të vërtetë populli (umeti) im do të vijë ditën e Kiametit me fytyrë dhe gjymtyrë që shkëlqejnë nga rrezet e dritës prej gjurmëve të abdesit. Prandaj kush mundet prej jush ta shtojë rrezen […]