Le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem Transmetohet nga Ebu Muslim -thuhet: Ebu Ijas Selemeh bin Amër bin el-Ekuai- radijAllahu anhu se: Një burr hëngri me dorën e majtë në prani të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ndërsa ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha: “Ha […]