Lënia e zjarrit ndezur në shtëpi

Lënia e zjarrit ndezur në shtëpi, gjatë netëve të ftohta

Pyetje: Në vendet tona i ftohti është shumë i ashpër, sidomos gjatë netëve të dimrit. Ne nuk posedojmë gaz për të lënë ndezur ngrohjen qëndrore, por kemi mundësi të ndezim sobat të cilat digjen me dru dhe me këtë arrijmë të ngrohim ambjentin ku jetojmë. A na lejohet ti lëmë ndezur gjatë natës? Sepse kam […]