Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbëve

Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbëve

Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbëve Pyetësi thotë: Cili është gjykimi i lëshimit të rrobes nën kyçin e këmbës pa mendjemadhësi? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbës nuk lejohet, është e ndaluar dhe është prej mëkateve të mëdha. “Ajo që është nën kyçin e këmbëve është në […]