Lexoje Kuranin

Lexoje Kuranin, librin e Allahut!

– Lexoje Kuranin, librin e Allahut! Kurani është fjala e Allahut, e zbritur në muajin e Ramazanit, në Natën e Kadrit, e cila është në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar thotë: “Muaji Ramazan është ai në të cilin ka zbritur Kurani…” (Bekare, 185) Gjithashtu ka thënë: “Ne e kemi zbritur (Kuranin) […]