librin e Allahut!

Lexoje librin e Allahut

Lexoje Kuranin, librin e Allahut! Kurani është fjala e Allahut e zbritur në muajin e Ramazanit, në natën e Kadrit e cila është në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar thotë: “Muaji Ramazan është ai në të cilin ka zbritur Kurani.” (Bekare: 185) Gjithashtu ka thënë: “Ne e kemi zbritur (Kuranin) në […]