Lidhja e shpirtit me trupin

Lidhja e shpirtit me trupin

Lidhja e shpirtit me trupin Ibn Kajim el Xheuzije (Allahu e mëshiroftë) thotë: Shpirti dhe trupi lidhen në pesë mënyra dhe secila ka dispozita të veçanta. Mënyra e parë: Lidhja që shpirti ka me trupin kur njeriu është foshnje në barkun e nënës. Mënyra e dytë: Lidhja që merr menjëherë sapo ky njeri të dalë […]