Ligjëruesi (hatibi) i keq

Ligjëruesi (hatibi) i keq

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): A e dini se kush është ligjëruesi (hatibi) i keq? Është ai që u ligjëron njerëzve duke mos pasur dituri. Është ai që minberin e shfrytëzon për sharje dhe fyerje. Është ai që i nxit njerëzit kundër udhëheqësve nëpërmjet minberit. Është ai që i urdhëron […]