llogaritet lehonë apo me istihada?

Nëse femra aborton kur ka mbushur 3 muaj e 10 ditë, llogaritet lehonë apo me istihada?

Pyetje: Nëse femra aborton kur ka mbushur 3 muaj e 10 ditë, llogaritet lehonë apo me istihada? Përgjigja: Lehonia është gjaku që del nga femra pas lindjes apo edhe pas abortit por në rastin e abortit nëse ndodh në kohën kur krijesa është akoma pikë lëngu dijetarët e islamit nuk i japin femrës gjykimin e […]