Llojet e durimit

Llojet e durimit

Durimi klasifikohet në tre lloje: 1. Durimi në përmbushjen e obligimeve dhe dispozitave fetare. 2. Durimi ndaj asaj që është e ndaluar në fenë e Allahut. 3. Durimi ndaj fatkeqësive të dhimbshme. Kështu i ka klasifikuar tre llojet e durimit, shkëlqesia e tij, Es Seadi (Allahu e mëshiroftë!), i cili, veç të tjerash, ka thënë: […]