Lutja e Profetit (alejhi selam) kur dilte nga shtëpia

Lutja e Profetit (alejhi selam) kur dilte nga shtëpia

Lutja e Profetit (alejhi selam) kur dilte nga shtëpia Transmetohet nga nëna e besimtarëve Ummu Seleme radijAllahu anha se ka thënë: Sa herë që Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dilte nga shtëpia, çonte shikimin lart në qiell dhe thoshte: “Allahumme (inni) eudhu bike en edil-le eu udal-le ue ezil-le eu uzel-le eu edhlime eu udhleme […]