Lutja pas abdesit

Lutja pas abdesit

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Fjala e Profetit ﷺ: Pastaj thotë (pas abdesit): “Esh’hedu en la ilahe il-lAllah ue enne Muhameden abdullahi ue rasuluhu” vecse i hapen atij të tetë dyert e xhenetit dhe futet nga cila derë që të dojë.” Domethënia se “hapen te tetë dyert e xhenet” është se atij lehtësohen kryerja […]